De scheidsrechter. De persoon die spelregels bewaakt. Maar wat is nu zo leuk aan het fluiten?

De scheidsrechter neemt waar. De scheidsrechter moet de waarneming afwegen tegen de spelregels en vervolgens beslissen of de actie correct is. Zo nee, dan moet de scheidsrechter ook nog bepalen hoe ernstig de overtreding is en een passende maatregel nemen. Is het een vrije worp? Strafbal? Gele kaart of een tijdstraf?

Dat moet allemaal in een kort ogenblik. Hoe sneller het spel hoe moeilijker het is al deze stappen te nemen. Daarnaast is de scheidsrechter ook nog de persoon die de teams begeleidt door duidelijk aan te geven wat wel en niet mag. De scheidsrechter houdt rekening met de sterkte van de ploegen en vaardigheden van de spelers.

Fluiten is een uitdaging! Je leert er heel veel van. Zelfvertrouwen uitstralen, natuurlijke leider zijn, streng en rechtvaardig als het moet,  flexibel als het kan. De spelende teams begeleiden en beter maken door spelregels ook uit te leggen. Je staat je mannetje bij wijze van spreken door duidelijke gebaren en krachtig op de fluit te blazen.

Deze mensen verdienen daarom alle respect. Zonder scheids geen wedstrijd.

Wie zijn nu de kanjers van onze vereniging die ons dit seizoen helpen om er een leuke wedstrijd van te maken?

Voor de scheidsrechters is Saskia de Lange de contactpersoon die de indeling maakt.