UITNODIGING Hierbij nodigd het bestuur van Handbal Vereniging Lelystad uit voor een buitengewone Algemene ledenvergadering op 19 juni 2019 om 20.00 in sporthal de Rietlanden. AGENDA 1. Opening 2. Stemming 3. Woordje van het bestuur 4. Rondvraag 5. Sluiting EXTRA INFO Zoals u weet heeft Peter de Lange zich dit jaar niet hierkiesbaar gesteld als voorzitter van HV Lelystad. Het bestuur dankt hem hartelijk voor zijn inspanning de afgelopen 40 jaar, en wensen hem samen met zijn vrouw Trudy mooie reizen toe tijdens het welverdiende pensioen. Ronald Maarseveen stelt zich verkiesbaar. Ronald is geen onbekende van de vereniging. Hij heeft zelf jaren gehandbald bij HVL en is in het verleden al nauw betrokken geweest. Ook is hij één van de organisators van het succesvolle veteranentoernooi en de Lelystadse delegatie van het toernooi in Heythuysen. Het bestuur verwacht in hem een goede opvolger gevonden te hebben. Wij nodigen u van harte u uw stem uit te komen brengen tijdens de Algemene ledenvergadering van 19 juni 2019 Leden die aan het begin van het boekjaar 16 jaar en ouder zijn hebben stemrecht. Jongere jeugdleden kan zijn stem uit laten brengen door hun wettelijke vertegenwoordiger. Met vriendelijke groet Het bestuur