uitnodiging algemene ledenvergadering

Lelystad

Uitnodiging

Hierbij nodigt het bestuur van de Handbal Vereniging Lelystad alle leden of hun wettelijke vertegenwoordiger uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Stemrecht hebben alle leden die vóór 1 juli 2016 16 jaar of ouder zijn. Voor leden onder de 16 jaar kan zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger stemmen.

Datum   : woensdag 21 maart  2018

Aanvang : 20.00 uur

Plaats     : Sportcomplex “De Rietlanden” Grietenij 22-06 a 8233 BZ Lelystad

AGENDA:

Opening

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 2. verslag ledenvergadering
 3. Jaarverslag vereniging
 4. Jaarverslag financiën 2016/2017
 5. verslag kascontrole commissie
 6. organisatie
 7. bestuur verkiezingen
 8. begroting 2018/2019
 9. contributie
 10. tuchtrechtspraak
 11. vervoersreglement
 12. voorstellen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting 22:00 uur

De bij deze vergadering behorende stukken kunnen worden verkregen via hvlelystad@handbal.nl.

 

WIJ DOEN EEN DRINGEND BEROEP OP ONZE LEDEN OF HUN WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER OM BIJ DEZE VERGADERING AANWEZIG TE ZIJN.