Spelregels groep 7/8

Noot: tijdens het toernooi worden de spelregels vrij geïnterpreteerd door onze scheidsrechters, zodat het spelelement centraal staat en niet zozeer de spelregelkennis. Uiteraard is ter plaatse uitleg beschikbaar.

Fysiek contact

Een tegenstander mag met het lichaam worden verdedigd, maar niet met handen, voeten, armen of benen. Overtredingen worden bestraft met een vrije worp, een strafworp.

Handbalveld

Een handbalveld meet  20 x 40 m.

Belangrijke lijnen van het handbalveld zijn:

De cirkel – dit is het gebied waar alleen de doelverdediger zich in beweegt. Vlak buiten de cirkel is de ruimte waar de  aanvallers de verdedigers van de andere partij proberen te passeren.

De stippellijn – binnen dit gebied tot aan de cirkel mag er geen aanvaller zijn bij een vrije worp.

De middellijn is de plaats waar na een doelpunt het spel hervat wordt.

De 7-meterlijn is de plaats waar een strafworp genomen wordt.

Spelverloop

Een team bestaat uit tien spelers 3 wisselspelers 6 veldspelers en één keeper. Bij het begin van het spel wordt de bal vanaf het midden in het spel gebracht. Dit heet de beginworp. Alle spelers staan dan op de eigen helft. De spelers, spelen samen en proberen een doelpunt te maken in het doel van de tegenstander. Ze mogen daarbij niet binnen de cirkel komen. De andere ploeg verdedigt zijn doel door het schieten te voorkomen en door te proberen de bal te onderscheppen. De bal mag niet uit de handen worden geslagen De verdediging mag daarbij ook niet binnen de eigen cirkel staan of lopen.

Uit/inworp

Bij handbal is de bal uit als hij over de zijlijn is gegaan, ook al heeft hij de grond, een muur of het doel nog niet geraakt. Een tegenspeler moet dan vanaf die plaats de bal in het spel brengen. Dit heet een inworp.

Hoekworp en doelworp

Als de bal over de achterlijn gaat, naast het doel, zijn er drie mogelijkheden:

  1. Een aanvaller raakt de bal als laatste aan (hij gooit bijvoorbeeld de bal naast het doel). De doelverdediger brengt de bal weer in het spel. Dit heet een doelworp.
  2. De bal gaat naast het doel via een verdediger. Nu mag een aanvaller de bal vanaf de hoek van het veld ingooien. Dit heet een hoekworp.
  3. Als de bal via de doelverdediger naast het doel gaat, mag toch de doelverdediger de bal ingooien. Hij mag de bal niet expres over de eigen achterlijn spelen, want dan volgt er alsnog een hoekbal.

 

Doelpunt

Als de bal over de doellijn is gegaan, dus in het doel komt, is dit natuurlijk een doelpunt. De bal wordt dan vanuit het midden weer in het spel gebracht. Alle spelers moeten daarbij op hun eigen helft staan. De ploeg waartegen het doelpunt werd gemaakt, krijgt de bal.

Cirkel

De veldspelers van beide ploegen mogen niet op of binnen de beide cirkels komen. Als een verdediger hierbij een fout maakt, volgt er een vrije worp op de vrije worplijn voor de aanvallers. Als een aanvaller hierbij een fout maakt, volgt er een vrije worp voor de verdediging op de cirkel. Een aanvaller mag wel neerkomen op of binnen de cirkel, nadat hij de bal voor een doelpoging heeft losgelaten. Voor de doelverdediger gelden andere regels omtrent de cirkel.

Loopregel

Je mag bij handbal drie passen lopen met de bal zonder te stuiten. Na deze drie passen mag je nog drie passen lopen met de bal. Je moet dan wel eerst één keer stuiten. Anders gezegd: drie passen lopen, één keer stuiten en weer drie passen lopen. Daarna moet je de bal afspelen of een doelpoging doen. Als je nog meer wilt lopen met de bal,kan je tippen. Als je deze regel overtreedt, krijgt de tegenpartij een vrije worp op de plaats van de overtreding.

Doelverdediger

De doelverdediger is de enige speler die in het doelgebied mag staan en lopen, met of zonder de bal. Hij hoeft daar dus niet te stuiten. De doelverdediger mag ook gewoon meespelen op de rest van het veld, maar dan gelden voor hem dezelfde regels als voor de anderen. De doelverdediger mag niet met de bal in zijn handen het doelgebied in- of uitstappen. De spe-lers mogen de bal niet terugspelen naar de doelverdediger als hij in het doelgebied is. De straf op de beide overtredingen is een vrije worp.

Vrije worp

Als iemand een overtreding maakt, krijgt de tegenpartij een vrije worp op de plaats van de overtreding. De ploeg die de overtreding maakte, moet dan drie meter afstand houden. Als iemand een overtreding maakt in het gebied tussen de vrije worplijn en de cirkel, wordt de vrije worp genomen vanaf de vrije worplijn.

Strafworp

Een strafworp   krijg je als een verdediger een overtreding maakt tegen een aanvaller die een goede kans heeft om een doelpunt te maken. De aanvallende partij krijgt dan de 7-meterworp. Die wordt genomen van achter de 7-meterlijn. De tegenpartij moet weer drie meter afstand houden. Dat geldt natuurlijk ook voor de doelverdediger!

Aangepaste regels groep 5/6

Deze groep speelt op een veld van 12 -20 mtr.

De teams bestaan uit 2 jongens 2 meisjes en een keeper en 4 maximaal wisselspelers.(je wisselt met gelijke sekse)

De wedstrijdbal is een rubberen bal  (0) en kleine doeltjes

Staf en hoekworpen worden niet gegeven/uitgevoerd