Lelystad, 16 september 2018

40 jaar H.V.Lelystad / SCHOOLHANDBALTOERNOOI

Aan alle basisscholen in Lelystad,

Om bewegen te stimuleren en kennis te maken met de handbalsport organiseert de Handbalvereniging Lelystad in samenwerking met de vakgroep bewegingsonderwijs en het Sportbedrijf het 40ste schoolhandbaltoernooi.

Na een leuk toernooi vorig jaar kijken veel kinderen weer uit naar het nieuwe toernooi.

Het Nederlands Handbal Verbond heeft via een nieuwe spelvisie het spelplezier proberen te verbeteren door bij de D, E en F jeugd de spelregels aan te passen.

Daarom willen wij het schoolhandbal in Lelystad ook vernieuwen door te gaan spelen met:

 • Leerlingen uit groep 3 en groep 4 ( F- jeugd)
 • Leerlingen uit groep 5 en groep 6 ( E-jeugd)
 • Leerlingen uit groep 7 en groep 8 ( D-jeugd)  Wanneer: 5-6-7-8 en 9 november van 16.00 uur tot 19.00 uur. Op woensdag beginnen we om 14.00 uur.
 • Een leerling uit een lagere groep mag deelnemen in een hogere groep
 • Alle speler ontvangt een aandenken.
 • Alle handbalregels en instructiefilmpjes, regels groep 3/4, regels groep 5/6 en regels groep 7/8 vind U om door te klikken.Vragen kunt U stellen per e-mail      schoolhandbal@handbal-lelystad.nlInschrijvingen moeten 12 oktober binnen zijn.Met vriendelijke groeten,
 • Rond 19 oktober zullen wij u het definitieve wedstrijdprogramma sturen (via e-mail) zodat u kunt zien op welke dagen en tijden u uw handbalwedstrijden gaat spelen.
 • Via het digitale formulier op de http://handbal-lelystad.nl/aanmeldingsformulier-schoolhandbal/ kunt u uw teams opgeven.
 • Het inschrijfgeld van 10 euro per team dient U voor het toernooi over te maken op rekeningnr. 3531738 t.n.v. Handbal Vereniging Lelystad.
 • In een team mogen maximaal drie wedstrijdhandballers (sters), dus kinderen die lid zijn van een handbalvereniging, worden opgenomen. Het is niet toegestaan dat er kinderen in meer dan één team spelen, dit om een zuivere competitie te garanderen.
 • Ook dit jaar spelen we met gemengde teams, waarbij er minimaal 2 meisjes in het veld staan en deelnemen aan de wedstrijd.
 • Het toernooi wordt gehouden in de zaal van sportcomplex De Rietlanden (Grietenij 22-06a).
 • Inschrijven is dus mogelijk voor de groepen 3/4, 5/6 en groep 7/8 van het basisonderwijs.

Handbal Vereniging Lelystad

  De spelregels Leerlingen uit groep 3 en groep 4

 • Speeltijd 10 minuten;
 • Spelen op een miniveld (20 meter lang x 12 tot 16 meter (breed) met bij voorkeur minidoeltjes (van 2 bij 1.60 meter);
 • Er wordt gespeeld met een zachte bal, zodat er geen angst voor de bal hoeft te zijn, maar wel kan worden gestuit;
 • Elk team heeft 5 spelers op het veld (4 + wisselende keeper). Het ideale team telt daarom maximaal 7 jongens en/of meisjes (hooguit 2 wissels);
 • De keeper mag mee in de aanval, waardoor 5-4 overtal ontstaat. Er mag niet gescoord worden vanaf de eigen helft;
 • De kinderen spelen verplicht met een offensieve verdediging op de eigen speelhelft;
 • Eén of enkele vaardige kinderen individueel verdedigen, is verboden;
 • Na een doelpunt wordt het spel hervat met het uitspelen van de bal door de keeper vanuit het doelgebied (zonder fluitsignaal), dus niet vanaf de middenlijn;
 • Bal over de achterlijn betekent altijd uitworp voor de keeper (dus geen hoekworp);
 • Foutjes (zoals 2x stuit of meer dan 3 passen lopen) worden niet bestraft maar 
uitgelegd,
 • waarna het bal bezittende team verder gaat waar het was;
 • Alle handbalregels en instructiefilmpje
 • Aandachtspunten:
 • De scheidsrechter is spelleider en mag beperkt aanwijzingen geven aan beide teams volgens het Fairplay-principe;
 • Er is vooraf overleg tussen coaches en spelleider;
 • Coaches mogen eventueel ook in het speelveld lopen om het spel te begeleiden. Uiteraard wel volgens de regels van Fairplay. Geef de kinderen hierbij de kans om het spel zelf te ontdekken. Spelleider en coaches kunnen met elkaar overleggen en soms aanpassingen doen om een wedstrijd gelijkwaardiger te maken;
 • Hoe lastig ook… het publiek (de ouders) beperkt zich tot aanmoedigen en mag het spel niet voorzeggen, want dan wordt spelend leren onmogelijk;
 • Schoolhandbal moet een spelfeest zijn. De spelregels
 • Leerlingen uit groep 5 en 6
 • Speeltijd 10 minuten;
 • Spelen op een groot veld 5 spelers in het veld plus 1 keeper.
  • Een doelverdediger staat maximaal 1 helft op doel. alle spelers hebben hetzelfde tenue, de keeper draagt een hesje
  • Men streeft naar maximaal 3 wissels per team.
  • Spelers worden zoveel mogelijk door gewisseld.
 • Het gaat erom dat elk kind zoveel mogelijk ervaring op doet.
  • De verdediging is verplicht offensief op eigen helft met minimaal 3 spelers buiten de 9 meter lijn.
  • Het doel van verdedigen is de bal veroveren.
  • Persoonlijke dekking van een speler is niet toegestaan.
  • Coaches en spelleiders zijn samen verantwoordelijk voor een leuke spelervaring voor alle spelers.
  • Jeugdscheidsrechter kent bij fouten een vrije worp toe aan de tegenpartij.
  • Bij een vrije worp staan alle aanvallers buiten de 9 meter lijn
 • Bij een vrije worp staan alle verdedigers maximaal 2 verdedigers binnen de 9 meter lijn.
 • Alle verdedigers staan bij een vrije worp op minimaal 3 meter afstand van de bal.
 • spelregels

 

De spelregels Leerlingen uit groep 7 en groep 8

 • Speeltijd 10 minuten;
 • Spelen op een groot veld 6 spelers in het veld plus 1 keeper.
 • Er wordt gestreefd naar maximaal 3 wissels per team.
 • Spelers worden zoveel mogelijk door gewisseld.
 • Het gaat erom dat elk kind zoveel mogelijk ervaring op doet.
 • De verdediging is verplicht offensief minimaal 3 spelers buiten de 9 meter lijn.
 • Het doel van verdedigen is de bal veroveren.
 • Persoonlijke dekking van een speler is niet toegestaan.
 • Coaches en spelleiders zijn samen verantwoordelijk voor een leuke spelervaring voor alle spelers.
 • Jeugdscheidsrechter kent bij fouten een vrije worp toe aan de tegenpartij.
 • Bij een vrije worp staan alle aanvallers buiten de 9 meter lijn
 • bij een vrije worp staan alle verdedigers op minimaal 3 meter afstand van de bal.
 • Uitgangspunten voor de speelwijze binnen deze categorie zijn:
 • Vrijheid om te spelen
 • Bal veroverend spelen / verdedigen
 • Weg van de cirkel, offensief  spelen
 • Iedereen evenveel speeltijd
 • Plezier voor iedereen, eigen team en het andere team
 • Positief begeleiden in de geest van alle kinderen zodat ze plezier hebben.

 

Klik hier voor het overzicht wat de verschillende speelwijzen zijn per categorie.

spelregels