39ste H.V.Lelystad / SCHOOLHANDBALTOERNOOI

Aan alle basisscholen en BSO’s in Lelystad,

Ook dit jaar organiseert de Handbal Vereniging Lelystad het schoolhandbaltoernooi.

Het toernooi wordt gehouden in de zaal op sportcomplex De Rietlanden (Grietenij 22-06a).

Wanneer: 6-7-8-9-10 november van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Dit jaar kan alleen worden ingeschreven met gemengde teams (waarbij er minimaal 2 meisjes in het veld deelnemen aan de wedstrijd).

In een team mogen maximaal drie wedstrijdhandballers(sters), dus kinderen die lid zijn van een handbalvereniging, worden opgenomen.

Het is niet toegestaan dat er kinderen in meer dan een team spelen, dit om een zuivere competitie te garanderen.

Evenals voorafgaande jaren is inschrijving mogelijk voor de groepen 5/6 en 7/8 van het basisonderwijs.

Voor deelname vragen wij per team € 10,- inschrijfgeld. over te maken op bank nr,  NL46 INGB 000 353 1738 t.n.v. penn Handbalver Lelystad.

Alle handbalregels en instructiefilmpjes zijn te vinden op www.handbal-lelystad.nl/schoolhandbal vragen kunt U stellen per e-mail schoolhandbal@handbal-lelystad.nl

Hier kunt U zich aanmelden tot 13 oktober of een mail te sturen naar schoolhandbal@handbal-lelystad.nl.

Rond 21 Oktober zullen wij u het definitieve wedstrijdprogramma sturen (via e-mail) zodat u kunt zien op welke dagen en tijden u uw handbalwedstrijden kunt spelen.

Met vriendelijke groeten,

Handbal Vereniging Lelystad