In navolging van het huishoudelijk reglement artikel 5.3.

“Spelende leden verplichten zich deel te nemen aan wedstrijden die door het Nederlands Handbal Verbond of de vereniging zijn uitgeschreven”.

  • Het bereiken van de wedstrijdplaats gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en/of van de werkelijke vertegenwoordiger.

De ledenvergadering heeft het volgende besloten:

De leider(ster) regelt het vervoer voor de competitie uitwedstrijden namens en met de ouders en/of leden van onze vereniging.

  • Indien een speler(ster) geen gebruik wil maken van het geregelde vervoer dient hij/zij dit 48 uur voor aanvang van de wedstrijd kenbaar te maken aan de leider(ster).
  • Bij jeugd teams vraagt de leider(ster) de ouders hun vervoersmiddel beschikbaar te stellen t.b.v. het team. Hij/zij ziet toe op een evenredige bezetting van de beschikbare vervoersmiddelen.
  • Om de kosten evenredig te verdelen adviseert de vereniging een reiskosten vergoeding p.p. volgens onderstaande tarief te verrekenen.
  • Bij enkele reis moeten de volledige reisvergoeding worden betaald.
  • Deze bijdragen zijn uitsluitend van toepassing bij eigen vervoer.
  • Bij vervoer anders dan eigen vervoer worden de kosten hoofdelijk verdeeld.
  • Bij de teams geldt dat voor een invalspeler(ster), welke gevraagd is door het secretariaat, de reisvergoeding betaald wordt door de vereniging.
  • Begeleiders, chauffeurs en spelers zijn gedurende de tijd dat zij onderweg zijn verzekerd tegen ongevallen.

De vergoeding aan de bestuurder/eigenaar van de auto bedraagt € 0,05 per kilometer voor de heen en terug reis.