In de onderstaande gedragscode wordt beschreven hoe je moet gedragen. Deze gedragscode geldt niet alleen voor sporters, maar ook voor trainers en coaches, scheidsrechters, bestuurders, ouders, de media en het publiek.

Algemeen

 • Respecteer de regels van het handbalspel.
 • Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport.
 • Behandel alle deelnemers binnen het handbalspel gelijkwaardig.
 • Gebruik geen geweld bij het handballen: niet slaan, niet schelden en niet pesten.
 • Zorg samen voor een faire sport.
 • Respecteer de inzet van ander voor jouw vereniging.

Sporters

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Respecteer al die mensen die ervoor zorgen dat jij kunt handballen, trainen en wedstrijden spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

 

Vereniging

 

 vereniging , ben je met zijn allen.

 

 • Van alle leden verwachten wij dat zij naast de deelnamen aan de handbalsport één taak in de vereniging organisatie uit te voeren.

Dit kan betekenen deelname aan of in: bestuur of kascontrolecommissie

Commissie handbalzaken

propaganda Commissie

Sponsor Commissie

Activiteiten Commissie

 • Leden dienen belangstelling te hebben voor ander team,s  ga eens kijken en moedig ze aan dan wordt het leuker voor hun en jouw team.
 • Leden dienen trots te zijn op hun vereniging, maak P.R en laat anderen jouw leuke ervaringen weten.
 • Ouders: Uw en U kind hebben gekozen voor onze  sport, wij zijn geen kinderopvang .
 • Uw bijdrage wordt ook verwacht ondersteun en stimuleer U kind bij de training en wedstrijd kom regelmatig kijken en ondersteun het team met vervoer bij uit wedstrijden.
 • Heeft U meer tijd dan kunt eenvoudige taken verrichten als  regelen van het vervoer,tenue verzorging,team leider.
 • Na enige opleiding kunt ook de taken van coach,scheidsrechter bij ons uitvoeren.

 

Bestuurders

 

 • Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren.
 • Toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren.
 • Zorg ervoor dat er goed toezicht is door gediplomeerde en ervaren trainers en officials, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.

 

 

 

 

 

Trainers/coaches

 • Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardig­heid en fysieke gesteldheid.
 • Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
 • Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Ontwikkel team respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.

 

Zaal/velddiensten

De taken van de zaal en velddiensten zijn

 • Bij Zaal en velddiensten dien je een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn.
 • Bereid je voor op je taak (ken het wedstrijdschema van de dag)
 • staan de doelen en netten op de juiste plek staan vast.
 • Zorg dat de wisselbanken, tijdwaarnemerplaats klok en scorebord er staan en zijn aangesloten.
 • Zorgen dat de scheidsrechter als gast wordt ontvangen.
 • als er geen scheidsrechter zich heeft gemeld 15 minuten voor de wedstrijd, dien je een vervanger te zoeken. (alle wedstrijden moeten door gaan)
 • Controleer of er een tijdwaarnemer aanwezig is of vraagt een vervanger.
 • Na de wedstrijd(en)dient er rond het zaal/veld opgeruimd te worden (zoals flesjes, blikjes etc.)
 • De zaal/veld dienst moeten de banken, de tafel, scorebord en de klok en de doelen op de juiste plek terug staan.
 • Zaal/velddiensten zijn verplichte taken voort komend uit het lidmaatschap
 • Deze taak wordt op onze site gepubliceerd.

 

Tijdwaarnemer

 

De taken van de tijwaarnemer

 

 • Een tijdwaarnemer ondersteunt de scheidrechter (zit daar niet namens de teams)
 • Ontvangt de wedstrijdformulieren namens de scheidsrechter.
 • Houd in overleg met de scheidsrechter de tijd en de stand bij.
 • Houd in overleg met de scheidrechter de straffen bij.

 

Supporters/toeschouwers (incl. ouders/verzorgers)

 • Gebruik de toeschouwers ruimte met zorg en respect (ruim de gebruikte stoelen en afval op)
 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld.(spreek elkaar aan op respectloos gedrag.)
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter en jury.
 • Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters miniprof sporters.
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

Scheidsrechters

 

 • Pas de regels aan  het niveau van de spelers.
 • Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 • Beoordeel opzettelijk, goed getimed ‘foul play’ als onsportief, waar door het respect voor eerlijk spel wordt bevorderd.

 

Media

 • Begrijp dat kinderen geen miniprofs zijn.
 • Weet het verschil tussen de sportprogramma’s voor volwassenen en jongeren.
 • Toon dat eerlijk spel door jongeren en eerlijke pogingen iets te presteren ook ‘nieuws’ en interessant voor de lezer kan zijn.
 • Plaats op zichzelf staande onsportieve incidenten in de juiste context.

 

wedstrijd spelers

 

 • Trainen is een verplichting *), bij slechtweer (buitentrainingen) zal het programma worden aangepast.
 • Wedstrijd spelen is een verplichting, bij slechtweer is de scheidsrechter terplekke de enige die de wedstrijd kan afgelasten.
 • Iedereen zorgt voor een eigenhandbal op de training en bij de wedstrijd.
 • De meisjes regelen samen de ouders het vervoer bij uitwedstrijden.(zie vervoersreglement)
 • Bij thuiswedstrijden dient een speler een half uur voor aanvang van de wedstrijd in sportkleding de waring Up te beginnen.
 • Bij uitwedstrijden dient een speler zich te melden op bij de coach bij “De Rietlanden” reistijd +/- 1 uur +voorbereidingstijd ½ uur.
 • Sporten doe je mede voor je gezondheid, gezamenlijk respectvol douchen hoort bij wedstrijd.
 • Personen met lang haar moeten bij de training en wedstrijden het haar met elastiek gebonden houden.
 • Waardevolle spullen en sierraden dienen de sporter thuis te laten, tijdens het sporten zijn sierraden niet toegestaan.
 • Elk speler (ster) ouder dan 15 jaar dient de spelregels zo te kennen dat hij/zij instaat is op HS2 Niveau een wedstrijd te leiden.

 

*)   bij overmacht dient een speler (ster) zich af te melden bij hun coach, minimaal 48 uur voor aanvang van de wedstrijd, bij trainingen is de trainer verantwoordelijk.

 

 

Trainer:

Coach: