Contributie seizoen 2018 / 2019
Categorie Geboortejaar Leeftijd Contributie per maand
Senioren 1999 en ouder 19+ jaar € 28,00
A jeugd 2001 – 2000 17-18 jaar € 26,00
B jeugd 2003 – 1902 15-16 jaar € 25,00
C jeugd 2005 – 2004 13-14 jaar € 23,00
D jeugd 2007 – 2006 11-12 jaar € 22,00
E jeugd 2009 – 2008 9-10 jaar € 20,00
F jeugd 2011 – 2010 7-8 jaar € 17,00
Kabouters 2013 – 2012 5-6 jaar € 14,00
Recreanten 1999 en ouder 19+ jaar € 21,00
Het verenigingsjaar loopt tot 30 juni van elk jaar. Tussentijds beëindigen van het lidmaatschap is niet mogelijk. de kosten van de bruikleen kleding zijn per 1/2 jaar 12,50 De contributie zal jaarlijks in juli worden geïndexeerd