50 jaar

               1969                2019

Handbal Vereniging Lelystad

                     Uitnodiging

                           Op 1 september a.s. bestaat onze vereninging 50 jaar

Dit heugelijke feit laten wij niet ongemerkt voorbijgaan.

Op zaterdag 31 augustus willen wij de mensen bedanken die hebben meegewerkt aan de opbouw van de vereniging in de afgelopen 50 jaar als bestuurders, commisie leden, trainers, scheidsrechters en medewerkers van het Sportbedrijf die zich hebben in gezet voor de handballende Lelystedeling. Dit willen wij doen door middel van een koud buffet. U bent van harte welkom in de kantine van de Rietlanden om 17.00 uur. In verband met de inkoop willen wij U vragen u aan te melden via: voorzitter@handbal-lelystad.nl In de sporthallen van de Rietlanden worden dames-en herenwedstrijden gespeeld. Tijdens dit jubileum neemt Peter de Lange, na 60 jaar actief te zijn geweest in de handbalwereld, afscheid. Nu alle taken zijn overgedragen bij onze vereniging, en na meer dan 40 jaar actief te zijn geweest, is het moment gekomen om een punt te zetten achter zijn aktiviteiten bij onze vereniging. Hij wil U bedanken voor de jarenlange samenwerking. Bestuur Handbal Vereniging Lelystad

zoals aangegeven hierbij het programma van 31 aug 2019 in rietlanden 1 heren 18.30 – 20.00 hvl 1 – vios 20.00 – 20.30 hvl 2 – vios veteranen 20.30 – 21.00 pauze 21.00 – 21.30 hvl 2 – vios veteranen 21.30 – 22.45 hvl 1 – vios 1 in rietlanden 2 dames 18.30 – 19.45 vios -swift 20.00 – 20.30 hvl – vios 20.30 – 21.00 pauze 21.00 – 21.30 hvl – vios

UITNODIGING Hierbij nodigd het bestuur van Handbal Vereniging Lelystad uit voor een buitengewone Algemene ledenvergadering op 19 juni 2019 om 20.00 in sporthal de Rietlanden. AGENDA 1. Opening 2. Stemming 3. Woordje van het bestuur 4. Rondvraag 5. Sluiting EXTRA INFO Zoals u weet heeft Peter de Lange zich dit jaar niet hierkiesbaar gesteld als voorzitter van HV Lelystad. Het bestuur dankt hem hartelijk voor zijn inspanning de afgelopen 40 jaar, en wensen hem samen met zijn vrouw Trudy mooie reizen toe tijdens het welverdiende pensioen. Ronald Maarseveen stelt zich verkiesbaar. Ronald is geen onbekende van de vereniging. Hij heeft zelf jaren gehandbald bij HVL en is in het verleden al nauw betrokken geweest. Ook is hij één van de organisators van het succesvolle veteranentoernooi en de Lelystadse delegatie van het toernooi in Heythuysen. Het bestuur verwacht in hem een goede opvolger gevonden te hebben. Wij nodigen u van harte u uw stem uit te komen brengen tijdens de Algemene ledenvergadering van 19 juni 2019 Leden die aan het begin van het boekjaar 16 jaar en ouder zijn hebben stemrecht. Jongere jeugdleden kan zijn stem uit laten brengen door hun wettelijke vertegenwoordiger. Met vriendelijke groet Het bestuur

Informatie t.b.v. trainers, leden en vrijwilligers Accommodaties

Informatie t.b.v. trainers, leden en vrijwilligers Accommodaties Sportbedrijf Lelystad vanaf maandag 8 april rookvrij Sportbedrijf Lelystad streeft, naast een goed sport- en beweegklimaat, ook naar een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Lelystad en daarmee voor alle bezoekers van jong tot oud van de sportaccommodaties in Lelystad. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Sport en roken gaan daarom niet samen. Om bij te dragen aan een gezonde leefstijl & vitale stad zijn vanaf maandag 8 april 2019 de terreinen van de sportaccommodaties Sportcentrum De Koploper en Sportcomplex De Rietlanden rookvrij. Zien roken, doet roken De rookvrije generatie werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Elk kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Daarvoor is het nodig dat iedereen het goede voorbeeld geeft en dat de omgeving waar kinderen vaak komen rookvrij wordt gemaakt. Wat betekent dit voor de bezoekers van De Koploper en De Rietlanden? Iedereen is en blijft uiteraard welkom op de locaties, ook rokers. Alleen roken is vanaf maandag 8 april 2019 niet meer toegestaan op de terreinen van de sportaccommodaties De Rietlanden en De Koploper, inclusief het achterterrein en de buitenwaterspeeltuin van De Koploper. Verder stellen wij de entree van Sportcentrum De Koploper in als rookvrije zone. Dit wordt middels een duidelijke lijn kenbaar gemaakt. Bedankt voor uw hulp! Wij, als bestuur, juichen dit initiatief toe en willen u, als lid van onze vereniging die deze sportaccommodaties bezoekt, vragen dit initiatief te ondersteunen en samen het goede voorbeeld te geven. Ook namens de medewerkers van Sportbedrijf Lelystad, bedankt voor uw hulp!

algemene ledenvergadering

Lelystad Uitnodiging Hierbij nodigt het bestuur van de Handbal Vereniging Lelystad alle leden of hun wettelijke vertegenwoordiger uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Stemrecht hebben alle leden die vóór 1 juli 2018 16 jaar of ouder zijn. Voor leden onder de 16 jaar kan zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger stemmen. Datum : woensdag 20 maart 2019 Aanvang : 20.00 uur Plaats : Sportcomplex “De Rietlanden” Grietenij 22-06 a 8233 BZ Lelystad AGENDA: Opening 1. Ingekomen stukken en mededelingen 2. verslag ledenvergadering 3. Jaarverslag vereniging 4. Jaarverslag financiën 2017/2018 5. verslag kascontrole commissie 6. organisatie 7. bestuur verkiezingen 8. begroting 2019/2020 9. contributie 10. tuchtrechtspraak 11. vervoersreglement 12. voorstellen 13. Rondvraag 14. Sluiting 22:00 uur De bij deze vergadering behorende stukken kunnen worden verkregen via hvlelystad@handbal.nl. WIJ DOEN EEN DRINGEND BEROEP OP ONZE LEDEN OF HUN WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER OM BIJ DEZE VERGADERING AANWEZIG TE ZIJN.

Beste handballers, J.L zaterdag had een team geen scheidsrechter en heeft een coach van de tegen stander gefloten om de wedstrijd te laten doorgaan. Dit is zeer slecht voor onze vereniging. Je moet vooruit denken en handelen, omdat ouders aangeven ik wil wel maar ken de spelregels niet het volgende. Een aantal keren per jaar hebben wij geen recht op onze trainingsruimte in de Rietlanden zo ook aankomede vrijdag 25 januari. (open dag School op dinsdag en 3 x per jaar volleybal toernooi) In plaats van handbal training houden wij spelregel training vanaf het D uur 18:00 uur voor spelers en ouders . D jeugd jongens en meisjes Ouders 18:00 tot 19:00 uur C Jeugd jongens en meisjes Ouders 19:00 tot 20:00 uur B jeugd jongens en meisjes Ouders 19:00 tot 21:00 uur Senioren 21:00 tot 22:00 uur Het is niet de bedoeling dat meteen gaan fluiten maar dat de kennis van de spelregels beter wordt kennen. Misschien kunnen we dan met elkaar het probleem van dit weekend in de toekomst voorkomen. Peter

Om het nieuwe jaar gezond en gezellig te beginnen (en natuurlijk om de december-kilo’s eraf te rennen) zal er zaterdag 05-01 een oliebollentoernooi zijn in de sporthal de Rietlanden voor ALLE leden van HVL + familie/vrienden. Achteraf is er een borrel op het buitenveld van HVL, waarbij er voor warmte/drinken/eten gezorgd zal worden. Beeldvorming: > Teamopgaven zijn niet nodig! Omdat gezelligheid voorop staat zullen er tijdens de aanloop van de deelnemers on the spot teamindelingen gemaakt worden. Er zullen meerdere blanco speelschema’s klaarliggen bij de wedstrijdtafel om ingevuld te worden. Voorkeuren mogen natuurlijk wel worden aangegeven! > Voor het winnende team is er een prijs aanwezig, deze zal vlak voor het toernooi, na de opening door voorzitter Peter de Lange, bekend gemaakt worden. > De prijsuitreiking zal na het toernooi op het buitenveld van HVL gehouden worden, waar dan ook de borrel zal plaatsvinden. > De kantine zal helaas gesloten zijn, wel zal de kar van HVL er staan om je aan de behoeftes te voorzien. Bekers limonade zullen hier gratis gehaald kunnen worden, andere producten zullen wel de normale prijs voor betaald moeten worden. > Participatie van leden, in de vorm van een wedstrijdje fluiten (evt. in duo’s), de kar bemannen of het helpen klaarzetten van de borrel buiten wanneer je eerder klaar bent met het spelen van je wedstrijden zal erg gewaardeerd worden. Morgen om 14:00 Oliebollentoernooi

Beste handballeden. Zaterdag zijn de laatste twee wedstrijden van 2018 gespeeld. Terug kijkend op 2018 is er veel veranderd in dit jaar, niet alles is goed gegaan maar ik kijk tevreden terug. Graag kijk ik vooruit naar 2019 en hoop met allen ons vijftigjarig bestaan te vieren. We beginnen op zaterdag 5 januari van 14:30 tot 17:00 in de Rietlanden met een Nieuwjaars toernooi voor alle leden met hun familie en bekenden voor jong en oud is er gelegenheid om te bewegen door handbalwedstrijdjes met wat te drinken en eten op het nieuwejaar (oliebollen toernooi). S, morgens moeten bijna alle teams hun eerste competitie wedstrijd spelen. Op 8 januari zijn er weer trainingen. Op 15 januari kunnen wij geen gebruik maken van de Rietlanden door open dag van de School “de Rietlanden”. Deze avond willen wij gebruiken voor een studie avond van 19:30 tot 22:00 uur voor bestuur team ,verantwoordelijken, coachen van alle teams. Agenda • Team opgave veld voorjaar 2019 ( dit volgens leeftijd indeling 2019-20) • Team opgave veld en zaal 2019 ( dit volgens leeftijd indeling 2019-20) • Organisatie vereniging en taken bestuur en leden. • Doel en organisatie trainingen. Dringend verzoek dat om aanwezig als voorbereiding en uitvoering van 2019. Ik wens allen goede feestdagen gezond 2019

EK dames handbal

Nederland – Roemenië

Nederland Voeg brons toe aan hun medaille collectie BRONZen-medaille MATCH REVIEW: er was geen twijfel over de winnaar van de 3/4 wedstrijd, zoals Nederland Versloeg Roemenië 24:20 naar hun tweede opeenvolgende EURO MEDAL claim Twee jaar geleden was Nederland dicht bij het winnen van hun eerste titel op de EHF EURO, maar verloor de finale tegen Noorwegen door de geringste marges. Hoewel de Nederlandse zijde deze keer niet naar de finale kwam, eisten zij hun tweede achtereenvolgende EHF EURO Medal als ze van een commandant winnen, 24:20, tegen Roemenië genoten in een wedstrijd die ze leidde van de eerste tot het laatste fluitje. BRONZEN-MEDAILLE WEDSTRIJD Roemenië VS Nederland 20:24 (8:15) Het is nooit gemakkelijk om te spelen twee dagen nadat je de kans om te spelen voor de trofee verloren, maar er is nog steeds een zoete prijs voor de winnaar van de bronzen-medaille wedstrijd-een eerbetoon aan al het harde werk gezet in de loop van het toernooi te onthouden. Roemenië keek uit hun diepte in de eerste helft van de bronzen medaille wedstrijd tegen Nederland, omdat ze blijkbaar niet kon afschudden vrijdag de nederlaag tegen Rusland. De Roemeense kant nodig bijna zes minuten om hun eerste doelpunt te scoren en niet te verbeteren in het volgende deel van het spel. &Nbsp; Ballen hersteld in Defensie werden omgezet in gemakkelijke doelstellingen van snelle onderbrekingen door de Nederlanders, die aan een het bevelen 12:6 lood na 23 minuten sprongen. De medaillewinnaars werden geholpen door vier doelstellingen van Estavana Polman, die ook haar team afgelopen Roemenië in de Hoofdronde leidde, toen Nederland 29:24 won. Hun Defensie worstelde, maar het grootste probleem van Roemenië was aanval, zoals Ambros Martin’s side registreerde een 27 procent schieten efficiëntie in de eerste helft. De Nederlandse doelman Tess Wester was terug op haar best, met zeven saves en een tarief van 47 procent. Het was meer van hetzelfde in de tweede helft, als Roemenië had nog vijf minuten stint zonder een doel, die Nederland duwde aan wat leek op een onaantastbare 20:12 voorsprong met 20 minuten te gaan. Maar met een 6:1 gedeeltelijke van de 46e minuut naar de 53e, Roemenië vocht terug binnen drie doelpunten, 19:22, en ze keken in met een kans op het sluiten van de kloof-voordat de poging tot comeback viel kort. Roemenië eindigde het spel op een hoog, met Valentina Abro-Elise het bereiken van de 100-Goal merk op EHF euro, maar met geen tijd meer om de bronzen medaille te winnen. Nederland scoorde het laatste doelpunt van het spel hoffelijkheid van Captain Nycke Groot, het verzegelen van de vier-doel overwinning, 24:20. Links terug Estavana Polman scheen met zeven doelpunten, terwijl Lois Abbingh werd uitgeroepen tot speler van de wedstrijd. De Nederlanders voegden daardoor brons toe aan hun medaille collectie nadat het zilver twee jaar geleden won, terwijl Roemenië voor de tweede keer de EURO Bronze-medaille wedstrijd verloor.

finale schoolhandbal 2018

schoolhandbal groep 5-6
vrijdag 9 november 2018   hal 1 veld 1    
Nr poule Tijd thuis uit kleedkamer
1 finale 16:00-16:10 Boeier 2 Albatros 4 J/8 M/7
2 finale 16:13-16:23 Driestromenland 1 Driesprong 1 J/8 M/7
3 finale 16:26-16:36 Driestromenland 1 Boeier 2 J/8 M/7
4 finale 16:39-16:49 Driesprong 1 Albatros 4 J/8 M/7
5 finale 16:52-17:02 Boeier 2 Driesprong 1 J/8 M/7
6 finale 17:05-17:15 Albatros 4 Driestromenland 1 J/8 M/7
schoolhandbal groep 7-8
vrijdag 9 november 2018   Hal 1    
Nr poule Tijd thuis uit kleedkamer
1 finale 18:00-18:10 Lispelknal 2 3Sprong 2 J/8 M/7
2 finale 18:13-18:23 OBS de Sluis 4 OBS de Sluis 3 J/8 M/7
3 finale 18:26-18:36 OBS de Sluis 4 Lispelknal 2 J/8 M/7
4 finale 18:39-18:49 OBS de Sluis 3 3Sprong 2 J/8 M/7
5 finale 18:52-19:02 Lispelknal 2 OBS de Sluis 3 J/8 M/7
6 finale 19:05-19:15 3Sprong 2 OBS de Sluis 4 J/8 M/7

Klaar voor een internationaal toernooi? Vraag gratis de toernooibrochure aan van Euro-Sportring

Klaar voor een internationaal toernooi? Vraag gratis de toernooibrochure aan van Euro-Sportring

Beste handballiefhebber,

Volle sporthallen, juichende spelers, enthousiaste supporters en spannende wedstrijden tegen buitenlandse teams. Daar droomt toch iedere speler van? Laat deze dromen uitkomen tijdens een internationaal handbaltoernooi van onze partner Euro-Sporting. Is jouw team klaar voor zo’n sportief avontuur?

Internationale toernooien in diverse landen!
Ieder toernooi is een sportief avontuur vol beleving. Tijdens een handbaltoernooi draait het om de prestaties in de sporthal. Maar de toernooien van Euro-Sportring zijn meer dan dat. Bij een Euro-Sportring toernooi ga je samen op stap om met elkaar een spannend, sportief avontuur te beleven. Naast de spannende competitie biedt ieder toernooi leuke ceremonies en activiteiten in moderne sporthallen.

Voor ieder budget, voor elk niveau
Handbal is voor iedereen, dus elke club is welkom bij de Euro-Sportring toernooien. Bovendien bieden vrijwel alle toernooien een meerdaags verblijfsarrangement inclusief maaltijden voor minder dan €100 per persoon.

Sinds 1960 specialist
Euro-Sportring organiseert al sinds 1960 internationale toernooien. Ieder jaar weer voor duizenden teams. Zij kennen dus de spelregels en hebben een unieke ervaring opgebouwd. Daarom is jouw team bij hun in goede handen en ben je zeker van een strak georganiseerd toernooi. Vraag direct de gratis brochure 2019 aan!

Met sportieve groet,

Contact Euro-Sportring:
Jonne Graauw
Telefoon: 035-5489842
j.graauw@euro-sportring.org