Voorzitter voorzitter@handbal-lelystad.nl

Vertegenwoordiging van de vereniging en contacten naar buiten, stimuleren van leden, bestuursleden, en de handbalsport in zijn geheel.

Daniëlle van Hees

Daniëlle van Hees

Secretaresse hvlelystad@handbal.nl

De secretaris voert alle correspondentie, bewaart alle brieven en e-mails houdt een afschrift van de uitgaande correspondentie draagt zorg voor een goede archivering, bewaart dit minimaal jaar in het verenigingsarchief. verzorgt maandelijks het clubblad (sprongschot) houd de jaarplanning bij ,verzorgt de agenda en de notulen voor de algemene ledenvergadering en stuursvergaderingen zorg voor de verenigingskleding.

Peter de Lange

Peter de Lange

handbalzaken TC@handbal-lelystad.nl

Technische begeleiding en training van trainers en coachen. Geven van trainingen. Clinics op scholen. Ondersteunen bij scholierensport. in nood is de vereniging bereikbaar op 0651546292

Reni Mans

Reni Mans

Penningmeester penningmeester@handbal-lelystad.nl

Financiën en contributie, ad hoc ondersteuning.

Saskia de Lange

Scheidsrechters contactpersoon

Organisatie rondom scheidsrechters, contactpersoon dames senioren (recreanten) handbal.