Ronald Maarseveen

Ronald Maarseveen

Voorzitter voorzitter@handbal-lelystad.nl

Vertegenwoordiging van de vereniging en contacten naar buiten, stimuleren van leden, bestuursleden, en de handbalsport in zijn geheel.

Manon Stalder

Manon Stalder

Secretaresse hvlelystad@handbal.nl

De secretaris voert alle correspondentie, bewaart alle brieven en e-mails houdt een afschrift van de uitgaande correspondentie draagt zorg voor een goede archivering, bewaart dit minimaal jaar in het verenigingsarchief. verzorgt maandelijks het clubblad (sprongschot) houd de jaarplanning bij ,verzorgt de agenda en de notulen voor de algemene ledenvergadering en stuursvergaderingen zorg voor de verenigingskleding.

Reni Mans

Reni Mans

Penningmeester penningmeester@handbal-lelystad.nl

Financiën en contributie, ad hoc ondersteuning.

Saskia de Lange

Scheidsrechters contactpersoon

Organisatie rondom scheidsrechters, contactpersoon dames senioren (recreanten) handbal.