algemene ledenvergadering

Lelystad Uitnodiging Hierbij nodigt het bestuur van de Handbal Vereniging Lelystad alle leden of hun wettelijke vertegenwoordiger uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Stemrecht hebben alle leden die vóór 1 juli 2018 16 jaar of ouder zijn. Voor leden onder de 16 jaar kan zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger stemmen. Datum : woensdag 20 maart 2019 Aanvang : 20.00 uur Plaats : Sportcomplex “De Rietlanden” Grietenij 22-06 a 8233 BZ Lelystad AGENDA: Opening 1. Ingekomen stukken en mededelingen 2. verslag ledenvergadering 3. Jaarverslag vereniging 4. Jaarverslag financiën 2017/2018 5. verslag kascontrole commissie 6. organisatie 7. bestuur verkiezingen 8. begroting 2019/2020 9. contributie 10. tuchtrechtspraak 11. vervoersreglement 12. voorstellen 13. Rondvraag 14. Sluiting 22:00 uur De bij deze vergadering behorende stukken kunnen worden verkregen via hvlelystad@handbal.nl. WIJ DOEN EEN DRINGEND BEROEP OP ONZE LEDEN OF HUN WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER OM BIJ DEZE VERGADERING AANWEZIG TE ZIJN.